خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 9 - حزب 17 - سوره اعراف - صفحه 164- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ
120 - و ساحران‌ [بی‌اختیار] ‌به‌ سجده‌ افتادند


صفحه : 164
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 164تعویض تصویر 
105 - شایسته‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ باره‌ی‌ خداوند جز حق‌ نگویم‌ همانا ‌برای‌ ‌شما‌ معجزه‌ای‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگارتان‌ آورده‌ام‌، ‌پس‌ بنی‌ اسرائیل‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌من‌ بفرست‌

106 - ‌گفت‌: ‌اگر‌ راست‌ می‌گویی‌ و معجزه‌ای‌ آورده‌ای‌، ‌آن‌ ‌را‌ بیاور

107 - ‌پس‌ عصای‌ خویش‌ بیفکند ‌که‌ ‌در‌ دم‌ اژدهایی‌ واقعی‌ شد

108 - و دست‌ ‌خود‌ [‌از‌ گریبان‌] برآورد ‌که‌ ناگه‌ ‌برای‌ ناظران‌ درخشان‌ گردید

109 - سران‌ قوم‌ فرعون‌ گفتند: ‌به‌ راستی‌ ‌این‌ جادوگری‌ ماهر ‌است‌

110 - می‌خواهد ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ سرزمینتان‌ بیرون‌ کند اینک‌ چه‌ رأی‌ می‌دهید!

111 - گفتند: [کار] ‌او‌ و برادرش‌ ‌را‌ ‌به‌ تأخیر انداز، و مأموران‌ جمع‌آوری‌ ‌را‌ ‌به‌ شهرها بفرست‌

112 - ‌تا‌ ‌هر‌ چه‌ ساحر ماهر ‌است‌ نزد تو آورند

113 - جادوگران‌ ‌به‌ حضور فرعون‌ آمدند گفتند: ‌اگر‌ ‌ما غالب‌ شدیم‌ آیا حتما مزدی‌ خواهیم‌ داشت‌!

114 - ‌گفت‌: آری‌، البته‌ ‌شما‌ ‌از‌ مقربان‌ خواهید ‌بود‌

115 - گفتند: ای‌ موسی‌! تو اول‌ می‌افکنی‌ ‌ یا ‌ ‌ما بیفکنیم‌!

116 - ‌گفت‌: ‌شما‌ بیفکنید و چون‌ افکندند، مردم‌ ‌را‌ چشم‌ بندی‌ کردند و ‌آنها‌ ‌را‌ ترساندند و سحر بزرگی‌ آوردند

117 - و ‌به‌ موسی‌ وحی‌ کردیم‌ ‌که‌ عصای‌ خویش‌ بیفکن‌ ‌پس‌ همان‌ دم‌ ساخته‌های‌ ‌آنها‌ ‌را‌ [یک‌ ‌به‌ یک‌] می‌بلعید

118 - ‌پس‌ حقیقت‌ ثابت‌ شد و کاری‌ ‌که‌ می‌کردند ‌بر‌ باد رفت‌

119 - ‌این‌ جا ‌بود‌ ‌که‌ شکست‌ خوردند و ‌با‌ خواری‌ برگشتند

120 - و ساحران‌ [بی‌اختیار] ‌به‌ سجده‌ افتادند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 9 - حزب 17 - سوره اعراف - صفحه 164
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,046,341