خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 8 - حزب 15 - سوره انعام - صفحه 142- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن کُنتُم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ
118 - ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌به‌ آیات‌ ‌او‌ ایمان‌ دارید، ‌از‌ ذبحی‌ ‌که‌ نام‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌آن‌ یاد ‌شده‌ ‌است‌ بخورید


صفحه : 142
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 142تعویض تصویر 
111 - و ‌اگر‌ ‌ما [همه] فرشتگان‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ ‌آنها‌ می‌فرستادیم‌، و مردگان‌ ‌با‌ آنان‌ ‌به‌ سخن‌ می‌آمدند، و همه‌ چیز ‌را‌ فوج‌ فوج‌ ‌در‌ برابرشان‌ گرد می‌آوردیم‌، باز ‌هم‌ ایمان‌ نمی‌آوردند، مگر ‌این‌ ‌که‌ ‌خدا‌ بخواهد، و لیکن‌ بیشترشان‌ نمی‌دانند

112 - و بدین‌گونه‌ ‌برای‌ ‌هر‌ پیامبری‌ دشمنانی‌ ‌از‌ شیاطین‌ انس‌ و جن‌ برگماشتیم‌ ‌که‌ ‌برای‌ فریب‌، ‌بر‌ یکدیگر سخنان‌ فریبنده‌ القا می‌کنند، و ‌اگر‌ پروردگار تو می‌خواست‌ چنین‌ نمی‌کردند ‌پس‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌با‌ افترایی‌ ‌که‌ می‌بندند رها کن‌

113 - و [نتیجه‌ی‌ ‌این‌ وسوسه‌ها] ‌برای‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ قلوب‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ آخرت‌ ایمان‌ ندارند ‌به‌ ‌آن‌ گفتار [باطل‌] مایل‌ شود و ‌به‌ ‌آن‌ دل‌ خوش‌ دارند و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ صدد ارتکاب‌ ‌آن‌ هستند، مرتکب‌ شوند

114 - ‌پس‌ آیا داوری‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌خدا‌ جویم‌! ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ اوست‌ ‌که‌ ‌این‌ کتاب‌ ‌را‌ ‌به‌ تفصیل‌ ‌به‌ سوی‌ ‌شما‌ نازل‌ کرده‌ ‌است‌ و کسانی‌ ‌که‌ کتابشان‌ داده‌ایم‌، می‌دانند ‌که‌ قرآن‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگار تو ‌به‌ حق‌ نازل‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌پس‌ هرگز ‌از‌ اهل‌ تردید مباش‌

115 - و سخن‌ پروردگارت‌ ‌از‌ لحاظ صدق‌ و عدل‌ تمام‌ و کمال‌ ‌است‌، و کلمات‌ ‌او‌ ‌را‌ تغییر دهنده‌ای‌ نیست‌ و ‌او‌ شنوای‌ داناست‌

116 - و ‌اگر‌ ‌از‌ بیشتر مردم‌ روی‌ زمین‌ پیروی‌ کنی‌، تو ‌را‌ ‌از‌ راه‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌در‌ می‌کنند، ‌آنها‌ صرفا ‌از‌ وهم‌ و گمان‌ پیروی‌ می‌کنند و جز ‌این‌ نیست‌ ‌که‌ ‌به‌ گزاف‌ و حدس‌ سخن‌ می‌گویند

117 - مسلما پروردگار تو بهتر می‌داند چه‌ کسی‌ ‌از‌ راه‌ ‌او‌ منحرف‌ می‌شود، و همو ‌به‌ راه‌ یافتگان‌ داناتر ‌است‌

118 - ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌به‌ آیات‌ ‌او‌ ایمان‌ دارید، ‌از‌ ذبحی‌ ‌که‌ نام‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌آن‌ یاد ‌شده‌ ‌است‌ بخورید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 8 - حزب 15 - سوره انعام - صفحه 142
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,284,506