خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 7 - حزب 14 - سوره انعام - صفحه 141- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ
110 - و دل‌ها و دیدگانشان‌ ‌را‌ [‌به‌ خاطر عنادی‌ ‌که‌ دارند] می‌گردانیم‌ [‌پس‌ ایمان‌ نمی‌آورند] همچنان‌ ‌که‌ نخستین‌ بار ‌هم‌ ‌به‌ ‌آن‌ ایمان‌ نیاوردند و ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ طغیانشان‌ رها می‌کنیم‌ ‌که‌ سرگشته‌ و کوردل‌ بمانند


صفحه : 141
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 141تعویض تصویر 
102 - ‌این‌ ‌است‌ خدای‌ یکتا ‌که‌ پروردگار شماست‌ معبودی‌ جز ‌او‌ نیست‌ خالق‌ همه‌ چیز ‌است‌، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ بپرستید ‌که‌ ‌او‌ نگهبان‌ [و مدبّر] همه‌ چیز ‌است‌

103 - دیدگان‌، ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ نیابند و اوست‌ ‌که‌ دیدگان‌ ‌را‌ ‌در‌ می‌یابد و ‌او‌ باریک‌ ‌بین‌ و آگاه‌ ‌است‌

104 - ‌به‌ راستی‌ ‌شما‌ ‌را‌ روشنگری‌هایی‌ ‌از‌ سوی‌ پروردگارتان‌ آمده‌ ‌است‌ ‌پس‌ ‌هر‌ ‌که‌ چشم‌ باز کند [و بنگرد] ‌به‌ سود ‌خود‌ اوست‌، و ‌هر‌ ‌که‌ کوری‌ کند [و ننگرد] ‌به‌ زیان‌ اوست‌ و ‌من‌ محافظ ‌شما‌ نیستم‌

105 - و بدین‌سان‌ آیات‌ [‌خود‌] ‌را‌ گوناگون‌ بیان‌ می‌داریم‌، ‌تا‌ سر انجام‌ [‌از‌ روی‌ عناد] بگویند: تو درس‌ گرفته‌ای‌ و نیز ‌برای‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ قومی‌ ‌که‌ می‌فهمند روشن‌ ساخته‌ باشیم‌

106 - آنچه‌ ‌را‌ ‌از‌ پروردگارت‌ ‌به‌ تو وحی‌ ‌شده‌ پیروی‌ کن‌، ‌که‌ خدایی‌ جز ‌او‌ نیست‌، و ‌از‌ مشرکان‌ روی‌ برتاب‌

107 - و ‌اگر‌ ‌خدا‌ می‌خواست‌ شرک‌ نمی‌آوردند، و ‌ما تو ‌را‌ نگهبان‌ ‌آنها‌ نکرده‌ایم‌ و تو عهده‌دار امور ‌آنها‌ نیستی‌

108 - و کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌غیر‌ ‌خدا‌ ‌را‌ می‌خوانند، دشنام‌ ندهید ‌که‌ ‌از‌ سر دشمنی‌ و نادانی‌، خداوند ‌را‌ دشنام‌ دهند بدین‌سان‌ ‌برای‌ ‌هر‌ امتی‌ عملشان‌ ‌را‌ بیاراستیم‌، سپس‌ بازگشت‌ ‌آنها‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگارشان‌ ‌است‌ و ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ آنچه‌ انجام‌ می‌دادند آگاه‌ خواهد ساخت‌

109 - و ‌به‌ خداوند قسم‌های‌ مؤکد خوردند ‌که‌ ‌اگر‌ معجزه‌ای‌ سوی‌ ‌آنها‌ بیاید، حتما ‌به‌ ‌آن‌ ایمان‌ می‌آورند بگو: معجزات‌ صرفا ‌در‌ اختیار خداست‌، و ‌شما‌ چه‌ می‌دانید ‌که‌ ‌اگر‌ معجزه‌ای‌ ‌هم‌ بیاید باز ایمان‌ نیاورند!

110 - و دل‌ها و دیدگانشان‌ ‌را‌ [‌به‌ خاطر عنادی‌ ‌که‌ دارند] می‌گردانیم‌ [‌پس‌ ایمان‌ نمی‌آورند] همچنان‌ ‌که‌ نخستین‌ بار ‌هم‌ ‌به‌ ‌آن‌ ایمان‌ نیاوردند و ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ طغیانشان‌ رها می‌کنیم‌ ‌که‌ سرگشته‌ و کوردل‌ بمانند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 7 - حزب 14 - سوره انعام - صفحه 141
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,453,787