خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 11 - حزب 22 - سوره یونس - صفحه 212- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


کَذَلِکَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ
33 - ‌این‌ گونه‌ سخن‌ پروردگارت‌ ‌در‌ باره‌ی‌ کسانی‌ ‌که‌ نافرمانی‌ [و لجاجت‌] کردند ‌به‌ حقیقت‌ پیوست‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ایمان‌ نخواهند آورد


صفحه : 212
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 212تعویض تصویر 
26 - ‌برای‌ آنان‌ ‌که‌ کار نیک‌ کرده‌اند عاقبت‌ نیکوتر و بیش‌ ‌از‌ ‌آن‌ هست‌، و سیه‌ رویی‌ و خواری‌ چهره‌هایشان‌ ‌را‌ نمی‌گیرد ‌آنها‌ اهل‌ بهشتند و ‌در‌ ‌آن‌ جاودانه‌ خواهند ‌بود‌

27 - و کسانی‌ ‌که‌ کارهای‌ بد کردند، جزای‌ ‌هر‌ بدی‌ همانند ‌آن‌ ‌است‌ و خواری‌ ‌آنها‌ ‌را‌ فرا می‌گیرد ‌در‌ مقابل‌ ‌خدا‌ هیچ‌ کس‌ حامی‌ ‌آنها‌ نیست‌ چنان‌ شوند ‌که‌ گویی‌ چهره‌هایشان‌ ‌با‌ پاره‌هایی‌ ‌از‌ شب‌ ظلمانی‌ پوشیده‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌آنها‌ اهل‌ آتشند و ‌در‌ ‌آن‌ جاودانند

28 - و روزی‌ ‌که‌ همه ‌آنها‌ ‌را‌ گرد می‌آوریم‌، آن‌گاه‌ ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ شرک‌ ورزیده‌اند می‌گوییم‌: ‌شما‌ و شریکانتان‌ ‌در‌ جای‌ ‌خود‌ بایستید سپس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌هم‌ جدا می‌کنیم‌، و شریکان‌ ‌آنها‌ می‌گویند: [‌در‌ حقیقت‌] ‌شما‌ ‌ما ‌را‌ نمی‌پرستیدید [بلکه‌ هوای‌ نفس‌ ‌خود‌ ‌را‌ می‌پرستیدید]

29 - و ‌خدا‌ ‌به‌ شهادت‌ میان‌ ‌ما و ‌شما‌ کافی‌ ‌است‌ حقیقتا ‌ما ‌از‌ عبادت‌ ‌شما‌ بی‌خبر بودیم‌

30 - ‌آن‌ جاست‌ ‌که‌ ‌هر‌ کسی‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌از‌ پیش‌ فرستاده‌ ‌است‌ بازیابد و [همه‌] ‌به‌ سوی‌ ‌خدا‌، مولای‌ حقیقی‌ ‌خود‌ بازگردانده‌ شوند و آنچه‌ ‌به‌ دروغ‌ می‌ساختند ‌از‌ دستشان‌ برود

31 - بگو: کیست‌ ‌که‌ ‌از‌ آسمان‌ و زمین‌ ‌به‌ ‌شما‌ روزی‌ می‌دهد! ‌ یا ‌ کیست‌ مالک‌ گوش‌ها و چشم‌ها و کیست‌ ‌که‌ زنده‌ ‌را‌ ‌از‌ مرده‌ و مرده‌ ‌را‌ ‌از‌ زنده‌ ‌بر‌ می‌آورد! و کیست‌ ‌که‌ تدبیر امور می‌کند! حتما خواهند ‌گفت‌: ‌خدا‌ بگو: ‌پس‌ چرا [‌از‌ شرک‌] پرهیز نمی‌کنید

32 - ‌پس‌ ‌آن‌ خدای‌ یکتا، پروردگار حقیقی‌ شماست‌، و ‌از‌ حق‌ ‌که‌ بگذری‌ جز ضلال‌ چیست‌! ‌پس‌ ‌به‌ کجا منحرف‌ می‌شوید!

33 - ‌این‌ گونه‌ سخن‌ پروردگارت‌ ‌در‌ باره‌ی‌ کسانی‌ ‌که‌ نافرمانی‌ [و لجاجت‌] کردند ‌به‌ حقیقت‌ پیوست‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ایمان‌ نخواهند آورد


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 11 - حزب 22 - سوره یونس - صفحه 212
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,877,054