خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نبش قبر - آیت الله العظمی امام خمینی

641 - نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر او اگر چه طفل یا دیوانه باشد، حرام است . ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد، اشکال ندارد.

642 - نبش قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته باشد، در صورتی که زیارتگاه باشد، حرام است . بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد،بنابر احتیاط واجب نباید آن را نبش کرد.

643 - شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست : اول : آنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند

641 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسأله 61461-449

642 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ،مسأله 61461-449

643 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسأله 71471-450


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,540,971