خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام بعد از مرگ/ - نماز وحشت - آیت الله العظمی امام خمینی

638 - مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند. و دستور آن این است که در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه آیةالکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد، ده مرتبه سوره "انا انزلناه " بخوانند، و بعداز سلام نماز بگویند: "اللهم صل علی محمد و آل محمد وابعث ثوابها الی قبر فلان " و به جای کلمه فلان ، اسم میت را بگویند.

639 - نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند، ولی بهتر است دراول شب بعداز نماز عشا خوانده شود.

640 - اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تاخیربیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تاخیر بیندازند.

638 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده (الاربعون )1451-444

639 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن وحینه و بعده (الاربعون )1451-444

640 - عروةالوثقى ،فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده ، مسأله 11451-444

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,619,644