خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - مستحبات دفن - آیت الله العظمی امام خمینی

628 - خوب است به امید آنکه مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازه قدانسان متوسط گود کنند ومیت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا می روند و نیز جنازه را در چند ذرعی قبرزمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند وبردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند و اگر میت مرد است در دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر واردقبر نمایند و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبرکنند و در موقع وارد کردن پارچه ای روی قبر بگیرند و نیز جنازه را به آرامی ازتابوت بگیرند و وارد قبر کنند و دعاهایی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آنکه میت را در لحد گذاشتند گره های کفن را باز کنند وصورت میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت برنگردد و پیش از آنکه لحد رابپوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ میت بگذارند و دهان را نزد یک گوش او ببرند و به شدت حرکت دهند و سه مرتبه بگویند : "اسمع افهم یا فلان بن فلان ". و بجای فلان ، اسم میت و پدرش رابگویند. مثلا اگر اسم او محمد و اسم پدرش علی است ، سه مرتبه بگویند: "اسمع افهم یا محمد بن علی ". پس از آن بگویند: "هل انت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده ورسوله و سید النبیین و خاتم المرسلین و ان علیا امیر المؤمنین و سید الوصیین وامام افترض الله طاعته علی العالمین و ان الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمدبن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمدو الحسن بن علی و القائم الحجة المهدی صلوات الله علیهم ائمه المؤمنین و حجج الله علی الخلق اجمعین و ائمتک ائمة هدی بک ابرار یا فلان بن فلان " و بجای فلان بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید. و بعد بگوید: "اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی و سئلاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن ائمتک فلا تخف و لا تحزن و قل فی جوابهما الله ربی ومحمد صلی الله علیه و آله نبیی و الاسلام دینی و القرآن کتابی و الکعبة قبلتی وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی و الحسن بن علی المجتبی امامی و الحسین بن علی الشهید بکربلا امامی و علی زین العابدین امامی و محمد الباقر امامی و جعفرالصادق امامی و موسی الکاظم امامی و علی الرضا امامی و محمد الجواد امامی و علی الهادی امامی و الحسن العسکری امامی و الحجة المنتظر امامی هؤلاء صلوات الله علیهم اجمعین ائمتی و سادتی و قادتی وشفعائی بهم اتولی و من اعدائهم اتبرءفی الدنیا و الاخره ثم اعلم یا فلان بن فلان " بجای فلان بن فلان اسم میت و پدرش رابگوید. بعد بگوید: "ان الله تبارک و تعالی نعم الرب و ان محمد صلی الله علیه وآله نعم الرسول و ان علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین الائمة الاثنی عشر نعم الائمة و ان ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله حق و ان الموت حق و سؤال منکر ونکیر فی القبر حق و البعث حق و النشور حق و الصراط حق و المیزان حق و تطایرالکتب حق و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور" پس بگوید: "افهمت یا فلان " و بجای فلان اسم میت را بگوید.پس از آن بگوید: "ثبتک الله بالقول الثابت و هداک الله الی صراط مستقیم عرف الله بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمته " پس بگوید: "اللهم جاف الارض عن جنبیه واصعد بروحه الیک و لقه منک برهانا اللهم عفوک عفوک ".

629 - خوب است به امید اینکه مطلوب پروردگار است کسی که میت را در قبرمی گذارد با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پای میت از قبربیرون بیاید، و غیر از خویشان میت کسانی که حاضرند با پشت دست خاک بر قبربریزند و بگویند: "انا لله و انا الیه راجعون ". اگر میت زن است کسی که با اومحرم می باشد او را در قبر بگذارد، و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبربگذارند.

630 - خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است ، قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند و نشانه ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود و روی قبر آب بپاشند. و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند، دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه سوره مبارکه "انا انزلناه " بخوانند و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعارا بخوانند: "اللهم جاف الارض عن جنبیه و اصعد الیک روحه و لقه منک رضوانا واسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک ".

631 - پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند، مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به میت تلقین کند.

632 - بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سرسلامتی دهند. ولی اگر مدتی گذشته است که به واسطه سرسلامتی دادن مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر است . و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند، و غذاخوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است .

633 - مستحب است انسان در مرگ خویشان مخصوصا در مرگ فرزند صبر کند و هروقت میت را یاد می کند "انا لله و انا الیه راجعون " بگوید. و برای میت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود.

634 - جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند.

635 - پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست .

636 - اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، یقه یا لباس خود را پاره کند، یا اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد، به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را طعام دهد و یا آنها را بپوشاند. و اگرنتواند، باید سه روز روزه بگیرد. بلکه اگر خون هم نیاید، بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید.

637 - احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت ، صدا را خیلی بلند نکنند.

628 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده 1421-439

629 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده (الخامس عشرالى ثامن عشر)1431-442

630 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده ، (التاسع عشر الى الثالث والعشرون )1431-442

631 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده ، (الرابع و العشرون )1441-442

632 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه وبعده (الثامن و العشرون ، و التاسع و العشرون )1441-443

633 - عروةالوثقى ، فى المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده (الثالث و الثلاثون الى السابع و الثلاثون )1441-443

634 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسأله 31461-448

635 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسأله 31461-448

636 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسائل 4 و 51461-448

637 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الدفن ، مسأله 31461-448


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,604,282