خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - دستور نماز میت - آیت الله العظمی امام خمینی

608 - نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نماز گزار پنج تکبیر به این ترتیب بگویدکافی است : بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ". و بعد از تکبیر دوم بگوید: "اللهم صل علی محمد و آل محمد". وبعد از تکبیر سوم بگوید: "اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ". و بعد از تکبیرچهارم اگر میت مرد است بگوید: "اللهم اغفر لهذا المیت " و اگر زن است بگوید:"اللهم اغفر لهذه المیت " و بعد تکبیر پنجم را بگوید. و بهتر است بعد از تکبیراول بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة". و بعد از تکبیر دوم بگوید:"اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمدکافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصدیقین و جمیع عباد الله الصالحین ". و بعد از تکبیر سوم بگوید: "اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات والمسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شی ء قدیر". و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرداست بگوید: "اللهم ان هذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بک و انت خیرمنزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا اللهم ان کان محسنافزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا ارحم الراحمین ". وبعد تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: "اللهم ان هذه امتک و ابنة عبدک و ابنة امتک نزلت بک و انت خیر منزول به اللهم انا لانعلم منها الا خیرا و انت اعلم بها منا اللهم ان کانت محسنة فزد فی احسانها و ان کانت مسیئة فتجاوز عنها و اغفر لها اللهم اجعلها عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهلها فی الغابرین و ارحمها برحمتک یا ارحم الراحمین ".

609 - باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خودخارج نشود.

610 - کسی که نماز میت را به جماعت می خواند، باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.

608 - عروةالوثقى ، کیفیة صلاة المیت 1361-426

609 - عروةالوثقى ، فى شرائط صلاة المیت (الثالث عشر)1381-429

610 - عروةالوثقى ، فى الصلاة على المیت ، مسأله 121361-424

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,463,009