خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - غسلهای واجب/ - چیزهایی که بر جنب حرام است - آیت الله العظمی امام خمینی

355 - پنج چیز بر جنب حرام است : اول : رساندن جایی از بدن به خط قرآن یابه اسم خدا و اسامی مبارکه پیامبران و امامان علیهم السلام ، به احتیاطواجب حکم اسم خدا را دارد. دوم : رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ، اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم : توقف درمساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند. چهارم : گذاشتن چیزی در مسجد. پنجم : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است : اول : سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل ). دوم : سوره چهل و یکم (حم سجده ). سوم : سوره پنجاه و سوم (والنجم ). چهارم : سوره نود و ششم (اقرء). و اگریک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره هم بخواند حرام است .

355 - عروةالوثقى ، فى ما یحرم على الجنب 901-285


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,130,461