خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - وضو/ - دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

264 - کسی که وضو می گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب می افتد بگوید:"بسم الله و بالله و الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا" و موقعی که پیش از وضو دست خود را می شوید بگوید: "اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین " و در وقت مضمضه کردن ، یعنی آب در دهان گرداندن بگوید: "اللهم لقنی حجتی یوم القاک و اطلق لسانی بذکرک " و در وقت استنشاق یعنی آب در بینی کردن بگوید: "اللهم لا تحرم علی ریح الجنة و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها وطیبها" و موقع شستن رو بگوید: "اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسودوجهی یوم تبیض فیه الوجوه " و در وقت شستن دست راست بخواند: "اللهم اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا" و موقع شستن دست چپ بگوید: "اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلولة الی عنقی و اعوذ بک من مقطعات النیران " و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: "اللهم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک " و در وقت مسح پا بخواند: "اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام و اجعل سعیی فی ما یرضیک عنی یا ذاالجلال و الاکرام ".

264 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الوضوء (الثامن )651-199

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,111,118