خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - انتقال - آیت الله العظمی امام خمینی

205 - اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می گردد، و این را انتقال گویند. پس خونی که زالو از انسان می مکد، چون خون زالو به آن گفته نمی شود و می گویندخون انسان است ، نجس می باشد.

206 - اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد، پاک است . و همچنین است اگربداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بین مکیدن خون وکشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است ، یا معلوم نباشد که می گویند خون پشه است یا خون انسان ، نجس می باشد.

205 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (السابع)481-140

206 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ،(السابع)، مسأله 1481-140


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,528,863