خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - شرایط سر بریدن حیوان - آیت الله العظمی امام خمینی

2594 - سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: اول : کسی که سر حیوان را می برد چه مرد باشد چه زن ، باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نکند و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی خوب و بد را بفهمد،می تواند سر حیوان را ببرد. دوم : سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد، ولی چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می میرد، با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ تیز، می شود سر آن را برید. سوم :در موقع سر بریدن جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد وکسی که می داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می شود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا نداند قبله کدام طرف است ،یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد. چهارم : وقتی می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر بریدن ، نام خدا را ببرد و همین قدرکه بگوید: "بسم الله " کافی است واگر بدون قصد سر بریدن ، نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمی شود و گوشت آن هم حرام است ، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا رانبرد، اشکال ندارد. پنجم : حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند، اگرچه مثلا چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,545,332