خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - دستور خواندن عقد دائم - آیت الله العظمی امام خمینی

2368 - اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: "زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم " (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده )، پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: "قبلت التزویج " (یعنی قبول کردم ازدواج را) عقدصحیح است . و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل بگوید: "زوجت موکلتی فاطمةموکلک احمد علی الصداق المعلوم " پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: "قبلت لموکلی احمد علی الصداق "، صحیح می باشد.

2368 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 10،مسأله 16482-851

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,497,821