خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - خرید و فروش میوه ها - آیت الله العظمی امام خمینی

2099 - فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته به طوری که معمولا دیگراز آفت گذشته باشد پیش از چیدن صحیح است ، و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

2100 - اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آن که گلش بریزد بفروشند باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضمیمه نمایند.

2101 - اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

2102 - فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چنددفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

2103 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته به چیز دیگری غیرگندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,121,856