خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - صیغه خرید و فروش - آیت الله العظمی امام خمینی

2097 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است ، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

2098 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که ازخریدار می گیرد مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دومالک می شوند.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,367,457