خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

2051 - یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است ، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.

2052 - اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل ، نمی تواند درمالی که گرفته تصرف نماید. ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است .

2053 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه ، بایدکسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری ازفقرا کسب کردن مستحب است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,115,224