خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - روزه های مستحب - آیت الله العظمی امام خمینی

1748 - روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است . و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است ، که از آن جمله است : 1ج پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه ، و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است .و اگر کسی اینها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصلا نتواندروزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا 6/12 نخود نقره به فقیربدهد.

1748 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، قبل از مسائل 1 و 23772-241 و242


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,516,997