خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - شکیات/ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد/ - شک امام و مأموم - آیت الله العظمی امام خمینی

1192 - اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند، مثلا شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهاررکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است امام باید نماز راتمام کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شک کند باید به شک خود اعتنا ننماید.

1192 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 7(السادس )3042-53

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,147,774