خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - صلوات بر پیغمبر - آیت الله العظمی امام خمینی

1124 - هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مانند محمد و احمد یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یابشنود اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

1125 - موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است صلوات را هم بنویسد. و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می کند صلوات بفرستد.

1124 - عروةالوثقى ، کتاب الصلوة، فصل 37، قبل از مسأله 12441-705

1125 - عروةالوثقى ، کتاب الصلوة، فصل 37، مسائل 5 و 62451-705


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,178,275