خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - قنوت - آیت الله العظمی امام خمینی

1117 - در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آن که یک رکعت می باشد خواندن قنوت پیش ازرکوع مستحب است و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهارقنوت دارد.

1118 - اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید دستها رابلند کند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و کف دستها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هردو کف دستها را پهلوی هم متصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به کف دستهایش باشد.

1119 - در قنوت هر ذکری بگوید اگر چه یک "سبحان الله " باشد کافی است . و بهتراست بگوید: "لا اله الا الله الحلیم الکریم ، لا اله الا الله العلی العظیم ، سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین ".

1120 - مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند. ولی برای کسی که نماز را به جماعت می خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست .

1121 - اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.

1117 - عروةالوثقى ، فى القنوت ، قبل از مسأله 12411-698

1118 - عروةالوثقى ، فى القنوت ، مسأله 112421-701

1119 - عروةالوثقى ، فى القنوت ، قبل از مسأله 1 ومسأله 4241 و 2421-699 و 700

1120 - عروةالوثقى ، فى القنوت ، مسأله 122431-701

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,449,716