خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - سجده واجب قرآن - آیت الله العظمی امام خمینی

1093 - در هر یک از چهار سوره "والنجم ، إقرأ، الم تنزیل و حم سجده " یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش به آن دهد بعد از تمام شدن آن آیه باید فورا سجده کند و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید.

1094 - اگر انسان موقعی که آیه سجده را می خواند از دیگری هم بشنود چنانچه گوش داده دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده یک سجده کافی است .

1095 - در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند یا به آن گوش بدهد باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند.

1096 - اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد بشنود، یااز مثل گرامافون آیه سجده را بشنود، لازم نیست سجده نماید. ولی اگر ازآلتی که صدای خود انسان را می رساند بشنود، واجب است سجده کند.

1097 - در سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد ولی سایر شرایط سجده را که در نماز است لازم نیست مراعات کنند.

1098 - در سجده واجب قرآن باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرد.

1099 - هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد،اگر چه ذکر نگوید کافی است ، و گفتن ذکر مستحب است . و بهتر است بگوید: "لااله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا لا اله الا الله عبودیة و رقاسجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستنکفا و لا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر".

1093 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسائل 2 و 52351-684
یعنى سوره هاى 32 و 41 و 53 و 96 لازم به ذکر است که نظر حضرات آیات در رابطه با سجده واجب قرآن ، باتوجه به رساله هاى عربى ایشان – به مقدارى که به آنها دسترسى داشته ایم – بررسى شده است ، چون در اکثر رساله هاى فارسى این مسأله به گونه اى بیان شده که ممکن است موجب اشتباه شود،
1094 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 82351-685

1095 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 112351-686

1096 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 132361-686

1097 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 162361-687

1098 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 162361-687

1099 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 182361-687

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,740,815