خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - تکبیرة الاحرام - آیت الله العظمی امام خمینی

948 - گفتن "الله اکبر" در اول هر نماز، واجب و رکن است و باید حروف "الله " و حروف "اکبر" و دو کلمه "الله " و "اکبر" را پشت سر هم بگوید. و نیزباید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید یا مثلاترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست .

949 - احتیاط واجب آن است که تکبیرة الاحرام نماز را به چیزی که پیش ازآن می خواند مثلا به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند، نچسباند.

950 - اگر انسان بخواهد "الله اکبر" را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلا به "بسم الله الرحمن الرحیم " بچسباند، باید (ر) اکبر را پیش بدهد.

951 - موقع گفتن تکبیرة الاحرام باید بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالی که بدنش حرکت دارد تکبیرة الاحرام را بگوید، باطل است . و چنانچه سهوا حرکت کند، بنابر احتیاط واجب باید اول عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و دوباره تکبیر بگوید.

952 - تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود.و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگویدکه اگر مانعی نباشد بشنود.

953 - کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد که نمی تواند "الله اکبر" رادرست بگوید، باید به هر طور که می تواند بگوید. و اگر هیچ نمی تواند بگوید، باید در قلب خود بگذارند و برای تکبیر اشاره کند، و زبانش را هم اگرمی تواند حرکت دهد.

954 - مستحب است بعد از تکبیرة الاحرام بگوید: "یا محسن قد اتاک المسیی ء و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیی ء انت المحسن و انا المسیی ء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی "، یعنی ای خدایی که به بندگان احسان می کنی ، بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امر کرده ای که نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایی که می دانی از من سر زده بگذر.

955 - مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز، دستها را تامقابل گوشها بالا ببرد.

956 - اگر شک کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه ، چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شک خود اعتنا نکند. و اگر چیزی نخوانده ، باید تکبیر را بگوید.

957 - اگر بعد از گفتن تکبیرة الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند.

948 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 22، فى تکبیرة الاحرام ، قبل از مسأله 12131-626

949 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 22، فى تکبیرة الاحرام ، قبل از مسأله 12131-627

951 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 42131-628

952 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 52131-628

953 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 72131-628

954 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 122141-630

955 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 142141-631

956 - عروةالوثقى ، فى تکبیرةالاحرام ، مسأله 162141-631

957 - عروةالوثقى ، فى تکبیرة الاحرام ، مسأله 162141-631


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,535,285