خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

865 - چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است ، و از آن جمله است : پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ ، و لباس شرابخوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیزنمی کند، و لباسی که نقش صورت دارد. و نیز باز بودن تکمه های لباس و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکروه می باشد.

865 - عروةالوثقى ،فصل فى مکان المصلى ، قبل از مسأله 11931-574

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,652,957