خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - زن باردار و شیرده

745 - آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است؟
ج. اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد، افطار بر او واجب است و در غیراین صورت واجب است که روزه بگیرد .

746 - زنی که کودک خود را شیر می داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زایمانفرزندش مرده به دنیا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را می داده و در عین حال روزه گرفته است: 1. آیا روزه اش صحیح است یا خیر؟ 2. آیا دیه بر ذمّه او هست یا خیر؟ 3. اگر احتمال ضرر نمی داده، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته، چه حکمی دارد؟
ج. اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشأ عقلایی است، روزه گرفته باشد و یا بعداًً برایش معلوم شود که روزه برای وی یابرای جنینش ضرر داشته، روزه اش صحیح نیست و قضای آن بر او واجب است، ولی ثبوت دیه جنین متوقف بر این است کهثابت شود فوت جنین مستند به روزه گرفتن وی است .

747 - من به لطف خداوند متعال دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ان شاء اﷲ تعالی بزودی ماه مبارک رمضان فراخواهد رسید. در حال حاضر می توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن، شیرم خشک خواهد شد. با توجه به این که دارایبنیه ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می خواهد، چه وظیفه ای دارم؟
ج. اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشید، روزه تان را افطار کنید، ولی برای هرروزی باید یک مدّ طعام به فقیر بدهید و قضای روزه را هم بعداً به جا آورید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,049,797