خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - نوافل

717 - آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟
ج. مستحبّ است که نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود .

718 - آیا جایز است نماز شب را که دو رکعت دو رکعت خوانده می شود، به صورت دو نماز چهار رکعتی و یک دو رکعتی ویک نماز وتر خواند؟
ج. خواندن نماز شب به صورت نماز چهار رکعتی صحیح نیست .

719 - آیا هنگام خواندن نماز شب، واجب است که کسی متوجه نماز شب خواندن ما نشود؟ آیا واجب است که آن را درتاریکی بخوانیم؟
ج. در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران شرط نیست، اما ریا هم در آن جایز نیست .

720 - آیا خواندن نافله ظهر و عصر، پس از ادای نماز ظهر و عصر و در وقت نافله، باید به قصد قضا باشد و یا به قصد دیگری؟
ج. در این هنگام، احوط ادای آن به قصد قربة الی اﷲ، بدون قصد ادا و قضا است .

721 - خواهشمندیم کیفیت نماز شب را به تفصیل برای ما بیان فرمایید.
ج. نماز شب یازده رکعت است، هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده می شود، نماز شب نام دارد و دورکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده می شود، و یک رکعت هم نماز وتر نام دارد که در قنوت آن استغفار و دعابرای مؤمنین و طلب حاجات از خداوند منّان به ترتیبی که در کتاب های ادعیه ذکر شده، مستحبّ است .

722 - نماز شب به چه صورتی باید خوانده شود؟ یعنی کیفیت آن از جهت سوره و استغفار و دعا چگونه است؟
ج. در نماز شب سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط نیست، بلکه کافی است که در هر رکعت بعد از نیت وتکبیرةالاحرام، سوره حمد قرائت شود، و اگر خواست بعد از قرائت حمد یک سوره از سوره های قرآن را هم قرائت کند، و رکوع وسجود و ذکر آن ها و تشهد و سلام به جا آورد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,404,449