خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - نماز عید فطر و عید قربان

633 - به نظر جناب عالی، نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات است؟
ج. در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان واجب نیست، بلکه مستحبّ است، ولی نماز جمعه واجب تخییری است .

634 - آیا کم و زیاد کردن قنوت های نماز عید باعث بطلان آن می شود؟
ج. اگر مراد از کم و زیاد نمودن، کوتاه یا طولانی خواندن قنوت ها است این کار موجب بطلان نمی شود و اگر مراد کم یا زیادنمودن تعداد آن ها است، باید نماز را همان طور که در کتب فقهی بیان شده، به جا آورد .

635 - در گذشته معمول بودکه هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می کرد، آیا در حال حاضر اقامه نمازعید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟
ج. جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف اونماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به جماعتخواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتراست که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه آن نشود .

636 - آیا نماز عید فطر قضا دارد؟
ج. قضا ندارد .

637 - آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟
ج. اقامه ندارد .

638 - اگر امام جماعت برای نماز عید فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و سایر نمازگزاران چه حکمی دارد؟
ج. به صحّت نماز عید امام جماعت و مأمومین ضرری نمی رساند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,471,898