خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مبطلات نماز

501 - آیا نماز با ذکر شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) در تشهد، باطل می شود؟
ج. نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شیعه (کثّراﷲ امثالهم) در رساله های عملیه بیان نموده اند بخوانید وچیزی بر آن اضافه نکنید هرچند که کلام حق و صحیحی باشد .

502 - شخصی در عبادات خود مبتلا به ریا است و در حال حاضر با نفس خود مبارزه می کند، آیا این عمل وی نیز ریا محسوبمی شود؟ چگونه می توان از ریا دوری کرد؟
ج. هر عملی که برای خدا انجام گیرد از جمله مبارزه با ریا، ریا محسوب نمی شود و برای رهایی از ریا باید در عظمت خداوندمتعال و ضعف و احتیاج دیگران به خداوند تفکر نماید و همچنین در بندگی خود و دیگر مردم برای خداوند تبارک و تعالیاندیشه کند .

503 - هنگام شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت، بعد از قرائت سوره حمد توسط امام جماعت، کلمه »آمین« با صدایبلند و به صورت دسته جمعی گفته می شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج. اگر مقتضای تقیه، گفتن آمین باشد، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست .

504 - گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی می شویم که در حال انجام کار خطرناکی است، آیا جایز است بعضی ازکلمات سوره حمد یا سوره دیگر یا بعضی از ذکرها را بلند بخوانیم تا کودک یا کسانی که در خانه هستند، متوجه شوند و خطررفع گردد؟ اگر هنگام قیام نماز دست یا ابرو را برای فهماندن چیزی به کسی و یا در جواب سؤال او تکان دهیم، آن نماز چهحکمی دارد؟
ج. اگر بلندکردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکالندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد، و حرکت دادن دست یا چشم و ابرو اگر مختصر و به نحویباشد که با استقرار و آرامش و یا هیأت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطلان نماز نمی گردد .

505 - آیا اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوریِِ حرف خنده دار یا پیدایش حالت خنده آوری بخندد، نمازش باطل می شودیا خیر؟
ج. اگر خنده با صدا (یعنی قهقهه) و عمدی باشد، نماز باطل است .

506 - آیا مالیدن دست ها به صورت بعد از قنوت در حال نماز، موجب بطلان آن می گردد، و در صورتی که نماز را باطل کند،آیا معصیت و گناه محسوب می شود؟
ج. کراهت دارد ولی نماز را باطل نمی کند .

507 - آیا بستن چشم ها در نماز به این دلیل که باز بودن آن ها فکر انسان را از نماز باز می دارد، جایز است؟
ج. بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد، گر چه در غیر رکوع مکروه می باشد .

508 - من گاهی در هنگام نماز به یاد حالت های ایمانی و معنوی که در دوران جنگ با نظام کافر بعثی داشتم می افتم کهباعث افزایش حالت خشوع من می شود، آیا این کار نماز را باطل می کند؟
ج. به صحّت نماز ضرر نمی زند .

509 - آیا ادامه قهر و دشمنی بین دو نفر، تا مدت سه روز موجب بطلان نماز و روزه آن ها می گردد؟
ج. وقوع دشمنی و قهر بین دو نفر، نماز و روزه را باطل نمی کند، گرچه این عمل شرعاً مذموم است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,094,108,578