خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - پوشیدن طلا و نقره و به كار بردن آن

442 - به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان به خصوص در نماز چه حکمی دارد؟
ج. به دست کردن انگشتر طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن هم بنا بر احتیاط واجب، باطل است .

443 - استفاده مردان از انگشتری که از جنس طلای سفید است، چه حکمی دارد؟
ج. اگر چیزی که طلای سفید نامیده می شود همان طلای زرد است که بر اثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده، حرام است ولی اگر عنصر طلا در آن بهقدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی گویند مانع ندارد و پلاتین نیز اشکال ندارد .

444 - آیا استفاده از طلا بدون قصد زینت به طوری که دیگران نبینند، اشکال شرعی دارد؟
ج. پوشیدن طلا، خواه حلقه انگشتری باشد یا غیر آن، برای مردان مطلقاً حرام است هرچند به قصد زینت نباشد و از دید دیگران مخفی باشد .

445 - استفاده از طلا برای مردان به مدت کوتاه چه حکمی دارد؟ ما اشخاص بسیاری را مشاهده می کنیم که می گویند استفاده از آن برای مدت کوتاه، مثللحظه عقد، اشکال ندارد .
ج. پوشیدن طلا برای مرد حرام است و فرقی بین مدت کم یا زیاد نیست .

446 - با توجه به احکام لباس نمازگزار و حرام بودن زینت کردن با طلا بر مردان، خواهشمندیم به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف: آیا مقصود از زینت با طلا، مطلق استفاده از آن توسط مردان است هرچند برای جراحی استخوان و دندانسازی باشد؟ ب: با توجه به این که در شهر ما به دست کردن انگشتر طلای زرد توسط جوانانی که تازه ازدواج می کنند، مرسوم است و این امر از نظر عموم مردم برای مردزینت محسوب نمی شود، بلکه علامت آغاز زندگی زناشویی فرد است، نظر حضرت عالی در این باره چیست؟
ج. الف: ملاک حرمت استفاده از طلا برای پوشیدن یا به گردن آویختن توسط مردان، صدق زینت نیست، بلکه استفاده از آن به هر صورت و به هر قصدی حراماست هرچند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند آن باشد. ولی استفاده از آن توسط مردان برای جرّاحی استخوان و دندان سازی اشکال ندارد. ب: استفاده از انگشتری طلای زرد توسط مردان در هر حال حرام است .

447 - ساخت و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است و زنان از آن ها استفاده نمی کنند، چه حکمی دارد؟
ج. ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خرید و فروش آن به این قصد جایز نیست .

448 - در بعضی از میهمانی ها دیده می شود که شیرینی ها را در ظرف های نقره ای می گذارند، آیا این کار، خوردن غذا در ظرف نقره محسوب می شود، وحکم آن چیست؟
ج. اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن، استعمال ظرف نقره در خوردن و آشامیدن محسوب شود، حرام است .

449 - آیا گذاشتن روکش طلا روی دندان اشکال دارد؟ روکش پلاتین چطور؟
ج. گذاشتن روکش طلا یا پلاتین روی دندان اشکال ندارد، ولی پوشاندن دندان های جلو با طلا، اگر به قصد زینت باشد، خالی از اشکال نیست .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,094,104,467