خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام سایر مکانهاى دینى

423 - آیا از نظر شرعی به ثبت رساندن حسینیه به نام اشخاص معین، جایز است؟
ج. ثبت ملکی حسینیه ای که جهت اقامه مجالس دینی وقف عام شده، جایز نیست، و ثبت وقفی آن به نام اشخاص ضرورتیندارد. به هر حال، ثبت وقفی آن به اسم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادی باشد که در ساختن آن حسینیهمشارکت داشته اند .

424 - در رساله های عملیه آمده است که جایز نیست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه (علیهم السلام) شوند.خواهشمند است توضیح بفرمایید که منظور از حرم، همان زیر گنبد است یا این که شامل همه ساختمان های ملحق به آن هممی شود؟
ج. مراد از حرم همان زیر گنبد مبارک و جایی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود، ولی ساختمان های ملحق به آن و شبستان ها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آن جاها اشکال ندارد، مگر جاهایی که عنوان مسجد را داشته باشد .

425 - حسینیه ای در کنار مسجدی قدیمی ساخته شده است، در حال حاضر مسجد قدیم گنجایش نمازگزاران را ندارد، آیا میتوان حسینیه را در مسجد ادغام کرد و از آن به عنوان مسجد استفاده نمود؟
ج. نماز خواندن در حسینیه اشکال ندارد، ولی اگر حسینیه، به عنوان حسینیه، وقف صحیح شرعی شده، تبدیل آن به مسجدجایز نیست و همچنین ضمیمه کردن آن به مسجد به عنوان مسجد هم جایز نیست .

426 - استفاده از فرش ها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فرزندان ائمه (علیهم السلام) در مسجد جامع محله چه حکمیدارد؟
ج. اگر زائد بر نیاز مرقد امام زاده (ع) و زائران آن باشد، اشکال ندارد .

427 - آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل (ع) و غیر آن تأسیس می شود، حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام آن را بیانفرمایید.
ج. تکیه ها و حسینیه ها حکم مسجد را ندارند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,102,942