خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام مسکرات

301 - آیا مشروبات الکلی نجس است؟
ج. مشروبات مست کننده بنا بر احتیاط نجس است .

302 - آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولی مست کننده نیست، چه حکمی دارد؟
ج. خوردن آن حرام است، ولی نجس نیست .

303 - گفته می شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک یا چند حبه انگور باشد، آن چه بعد از جوشاندن باقی می ماند،حرام است. آیا این سخن صحیح است؟
ج. اگر حبه های انگور بسیار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود، به طوری که آب انگور بر آن صدق نکند، حلال است. ولی اگر حبه های انگور بهتنهایی به وسیله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است .

304 - امروزه از الکل که در واقع مسکراست برای ساخت بسیاری از داروها به خصوص داروهای نوشیدنی، عطرها بویژه انواع ادکلن هایی که از خارج وارد میشوند، استفاده می کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و استفاده و بهره گیری های دیگر از آن ها را می دهید؟
ج. الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند، محکوم به طهارت هستند، و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آن ها مخلوطشده اند اشکال ندارد .

305 - آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از آن ها در امور پزشکی و درمان توسطپزشک یا تیم پزشکی جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکی است که قابل نوشیدن هم هست، آیا نماز خواندن با لباسی که یک یا چند قطره از این الکلبر آن ریخته شده، جایز است؟
ج. اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مست کننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که با این الکل برخورد کرده صحیح است واحتیاجی به تطهیر ندارد. ولی اگر از الکل مایع بالاصاله و بر حسب تشخیص اهل فن مست کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آنبرخورد کرده، موقوف بر تطهیر است

306 - ماده ای است به نام »کفیر« که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر ٪5 یا ٪8 الکل در ماده به دست آمده بوجود می آید. این مقدارالکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمی شود. آیا از نظر شرعی استفاده از این ماده مانعی دارد یا خیر؟
ج. اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس و حرام است، هرچند به علت کمی آن و مخلوط شدن با ماده به دستآمده، نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد، ولی اگر شک داشته باشیم که فی نفسه مست کننده و یا در اصل مایع است، حکم متفاوت می شود .

307 - 1. آیا الکل اتیلیک نجس است یا خیر؟ (ظاهراً این الکل در همه مست کننده ها وجود دارد و سبب مستی است). 2. ملاک نجس بودن الکل چیست؟ 3. روشی که مست کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است؟
ج. 1. هر یک از اقسام الکل که مست کننده و در اصل مایع باشد، بنا بر احتیاط نجس است. 2. ملاک نجاست الکل این است که مست کننده و در اصل مایع باشد. 3. اگر خود مکلّف یقین نداشته باشد، خبردادن اهل خبره مورد اطمینان کافی است .

308 - نوشابه های موجود در بازار که بعضی از آن ها مانند کوکاکولا و پپسی کولا و. در داخل تولید می شوند و گفته می شود که مواد اصلی آن ها از خارجوارد می گردد و احتمال دارد از الکل در آن ها استفاده شده باشد، چه حکمی دارد؟
ج. پاک و حلال است، مگر این که مکلّف شخصاً یقین حاصل کند که آن ها با الکل مست کننده ای مخلوط اند که در اصل مایع است .

309 - آیا اساساً هنگام خرید مواد غذایی، لازم است تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا آن ها را لمس کرده و یا در ساخت آن ها الکل به کاربرده است یا خیر؟
ج. سؤال و تحقیق لازم نیست .

310 - اینجانب اقدام به ساخت »اسپری اتروپین سولفات« کرده ام که الکل نقش اساسی در ترکیب فرمول دارویی آن دارد، به طوری که اگر الکل به ترکیبمذکور اضافه نشود، ساخت آن اسپری ممکن نیست و از جهت عملی هم این اسپری ضد گازهای شیمیایی و جنگی اعصاب است که برای محافظت از نیروهایاسلام در برابر آن ها کاربرد دارد. آیا از نظر جناب عالی استفاده از الکل به ترتیب مذکور در صنعت داروسازی، شرعاً جایز است؟
ج. اگر الکل مست کننده ای باشد که در اصل مایع است، حرام و بنا بر احتیاط نجس است، ولی استفاده از آن در ساخت دارو اشکال ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,148,794