خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احكام بانوان

216 - مادرم از ذریه پیامبر اکرم (صلّی اﷲ علیه وآله) است. آیا من نیز از سادات محسوب می شوم؟ آیا می توانم عادتماهیانه ام را تا شصت سالگی، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟
ج. تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است

217 - اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معینی روزه دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفی دارد؟
ج. روزه اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل می شود و قضای آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است .

218 - لکه هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می بیند، با توجه به این که آن لکه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خونمخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟
ج. اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگرچه به صورت لکه های زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکهها محکوم به حیض است، و تشخیص این موضوع به عهده زن است .

219 - جلوگیری از عادت ماهیانه به وسیله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟
ج. اشکال ندارد .

220 - اگر زنی در ایام بارداری به خون ریزی کمی مبتلا شود ولی باعث سقط حمل او نگردد، آیا غسل بر او واجب می شود یاخیر؟ وظیفه او چیست؟
ج. خونی که زن در ایام بارداری می بیند اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد، و یا در زمان عادت بوده و سه روز اگرچه درباطن استمرار داشته باشد خون حیض است و الا استحاضه خواهد بود .

221 - زنی دارای عادت ماهیانه معینی مثلاً هفت روز است، به علت گذاشتن دست گاه جلوگیری از حاملگی ، هر بار دوازدهروز خون می بیند. آیا خونی که از روز هفتم به بعد می بیند خون حیض است یا استحاضه؟
ج. اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونی که در ایام عادت می بیند خون حیض است و باقی استحاضه خواهد بود .

222 - آیا جایز است زنی که در حال حیض و یا نفاس است داخل حرم امام زادگان (ع) شود؟
ج. جایز است .

223 - زنی که عمل کورتاژ (سقط جنین) را انجام داده، در حال نفاس است یا خیر؟
ج. بعد از سقط جنین ولو به صورت علقه باشد اگر خونی را مشاهده کرد، محکوم به نفاس است .

224 - خونی که زن در سن یائسگی می بیند، چه حکمی دارد؟ و وظیفه شرعی او چیست؟
ج. محکوم به استحاضه است .

225 - یکی از راه ها ی جلوگیری از حاملگی های ناخواسته، استفاده از داروهای ضد حاملگی است. زن هایی که از این داروهااستفاده می کنند لکه های خونی را در ایام عادت و غیر آن مشاهده می کنند. این لکه ها چه حکمی دارد؟
ج. اگر این لکه ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد، حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,792,277