خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - شرایط موقوف علیه

2028 - اهالی منطقه ای بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمین شهری گرفته بودند، در مورد کیفیتوقف آن که عام باشد یا خاص، اختلاف پیدا کردند، عدّه ای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادیهم اعتقاد داشتند که چون همه اهالی در ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد، حکم این مسأله چیست؟
ج. مسجد جزء وقف های عام است و نمی توان آن را برای گروه یا طائفه خاصّی، وقف نمود، ولی در نام گذاری، نسبت دادن آنبه یک مناسبتی به شخص یا اشخاصی اشکال ندارد، ولی شایسته نیست مؤمنینی که در ساخت مسجد مشارکت داشته اند، دراین رابطه نزاع کنند .

2029 - رئیس فرقه منحرفی املاک خود را به این فرقه وقف کرده است و با توجه به این که مشروعیت جهت وقف در صحّتآن شرط است و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آیا این وقف صحیحاست؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقه مذکور جایز است؟
ج. اگر ثابت شود جهتی که ملک برای آن وقف شده، جهتی حرام و از مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است، چنین وقفی باطلبوده و استفاده از آن اموال در جهتی که شرعاً حرام است، صحیح نمی باشد .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,200,759