خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مسائل متفرقه تجارت

1609 - در بعضی از کارخانه ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند،نموده و به اسم محصول یکی از دولت های معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می کنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیسمحسوب می شود؟ و بر فرض که این گونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله ای که بر روی این وسایل صورتگرفته، صحیح است یا باطل؟
ج. اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، برترکیب و ساخت آن ها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی کند ولی اعلان و اخبار خلافِِ واقع راجع به آن ها کذب و حرام است واگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیتامر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.

1610 - آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاه ها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاه های خود بنویسند؟ و یا برایجلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباس های کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
ج. اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانینجمهوری اسلامی لازم است .

1611 - تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (در صورتی که متوجهنباشند) چه حکمی دارد؟
ج. دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.

1612 - گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج. سود گرفتن حدّ معینی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد،ولی افضل بلکه مستحبّ آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.

1613 - شخصی اقدام به فروش آبِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدّد با قیمت های مختلف نموده است، مثلاً قسمتی ازآن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومانفروخته است با توجه به این که همه آن ها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آب ها را داریم؟
ج. اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت ها را ندارند .

1614 - اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایزاست این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج. در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد .

1615 - اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آن ها را به هر قیمتی که می خواهم و بازار عرضهو تقاضا، آن را قبول می کند، بفروشم؟
ج. فروش کالایی که قیمت معینی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار همنباشد، اشکال ندارد.

1616 - سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا ومساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه داری، فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند یااین که شامل مسلمانانی که خمس و زکات می دهند، هم می شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعیاموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج. حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست بهشرطی که جمع آوری مال از راه های مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آنرا در راه هایی که شرعاًً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، به کار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروتبالایی دست یابد.

1617 - نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمتیک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آنمقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد، آیا این معامله صحیح است؟
ج. اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّلواقع می شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، می تواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگرماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، می تواندبه قیمتی که بر آن توافق می کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگرچه دروغ گفتنمعامله را باطل نمی کند.

1618 - بعضی از برادران در تعمیرگاه های ماشین کار می کنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواستتعمیر سطحی ماشین خود را می کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش بهمشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
ج. اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی می کند، جایز نیست.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,499,486