خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - اعیاد

1464 - آیا انشای عقد اخوّت در ایامی غیر از روز عید غدیر خم جایز است؟
ج. انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم معلوم نیست هرچند اولی و احوط است .

1465 - آیا واجب است عقد اخوّت به همان صیغه مشهور اجرا شود یا این که اجرای آن به هر لغتی صحیح است؟
ج. صیغه خاصی وارد نشده است .

1466 - نظر حضرت عالی راجع به عید نوروز چیست؟ آیا همانند عیدهایی که مسلمانان آن ها را جدی می گیرند مثل عیدفطر و قربان، از نظر شرعی ثابت شده است یا این که فقط روز مبارکی محسوب می شود مثل روز جمعه و مناسبت های دیگر؟
ج. هرچند نصّ معتبری مبنی بر این که عید نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبارک شرعی باشد، وارد نشده است، ولی جشن گرفتنو دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از این جهت که صله رحم می باشد مستحسن است .

1467 - آیا آن چه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده، صحیح است؟ آیا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا وغیره) به قصد ورود جایز است؟
ج. انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشکال است، بله انجام آن ها به قصد رجاء و امید مطلوب بودن، اشکال ندارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,115,425