خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - شطرنج

1116 - با توجه به این که در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره های آموزشی آن جایزاست؟
ندارد .

1117 - بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آن ها برای سرگرمی و بدون شرط بندی جایزاست؟
ج. بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقاً حرام است هرچند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد .

1118 - شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟
1. ساخت و خرید و فروش آن 2. بازی شطرنج با شرط بندی و بدون آن 3. ایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم به آن. ج. اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آنبدون شرط بندی، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است .

1119 - آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟
ج. معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست .

1120 - بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلاتبدون شرط بندی چه حکمی دارد؟
ج. حکم بازی با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذکور فرقی بین بازی با آن ها در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,094,105,300