خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان تبیان - دعای درد شکم و قولنج- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای درد شکم و قولنج

دهم براي درد شكم و قولنج و نحو آن مي خواني بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً تا آخر آيه پس مي خواني سوره حمد را هفت مرتبه و اين مجرّب است
بدون ترجمه  بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0

جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,600,382