خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان تبیان - زیارت پنجم - با ترجمه- بصورت تصویری

زیارت پنجم

زيارت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَوْلِيَائِهِ فِي رَجَبٍ است كه در اعمال ماه رجب.
پس آنچه از زيارات جامعه در اين كتاب مبارك است پنج زيارت است و كفايت مي كند ان شاء اللّه تعالي.
بدون ترجمه  بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1349

جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,381,684