خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان تبیان - دعای روز هیجدهم- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای روز هیجدهم

اَللّهُمَّ نَبِّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبي بِضيآءِ
خدایا آگاهم ساز در این ماه از برکات سحرهای آن و نورانی کن در آن دلم را به پرتو

اَنْوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضآئي اِليَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ، يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعارِفينَ.
انوار آن و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پیروی کردن آثارش به نور خود ای روشنی دهنده دلهای عارفان
بدون ترجمه  بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 597

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !

جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,069,442