خدمات تلفن همراه

اذان - با عنوان : گلبانگ اذان - اثر: استاد سید محسن خدام حسینی

استاد سید محسن خدام حسینیگلبانگ اذان
1392/04/17
                  تعداد استفاده : 10027
اذان
اثر : استاد سید محسن خدام حسینی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:15
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محسن خدام حسینی (5:15)

مدت : 5:15
کد: 6709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,543,155