خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : خدای من/ رمضانپور - اثر:

 خدای من/ رمضانپور
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 5409
مناجات
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:05
توضیحات : کلیپ صوتی زیبا با موضوع مناجات با خدا و طلب عفو با صدای رمضانپور«طبیب من دوای من خدای من، بر در خانه تو هدیه ناقابل من » (4:05)

مدت : 4:05
کد: 6260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,021,607