خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان :  خطبه غدیر فصل 4 - اثر:

  خطبه غدیر فصل 4
                  تعداد استفاده : 502
ادعیه (دعاخوانی)
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : خطبه غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:11
توضیحات : Ghadir96

مدت : 00:05:11
کد: 97963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,575,283