خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : ای دستگیر گمرهان لطفی نما یا سیدی/علی خدایی - اثر:

 ای دستگیر گمرهان لطفی نما یا سیدی/علی خدایی
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 1329
مناجات
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 06:10
توضیحات : مناجات با خدا «ای دستگیر گمرهان لطفی نما یا سیدی/بر زمره بیچارگان لطفی نما یا سیدی/حق امام متقین آن قبله ی اهل یقین/بر ما گروه بی کسان لطفی نما یا سیدی» با صدای «علی خدایی» (06:10)

مدت : 06:10
کد: 6332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,011,113