خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم - اثر: شیخ جمعان العصیمی

شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 546
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,027,134