خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : دعای افتتاح - اثر: حاج محمدرضا طاهری

حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 636
مناجات
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,554,010