خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : تپشای دل من می خونه، شام ولادت پهلوونه - اثر: حاج سید مهدی میرداماد

حاج سید مهدی میردامادتپشای دل من می خونه، شام ولادت پهلوونه
                  تعداد استفاده : 207
مدایح (به شادی )
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 12980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 89,008,939