خدمات تلفن همراه

لیست محصولات پیامکی ، آلبوم محصولات موسسه دارالحدیث برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، آلبوم محصولات موسسه دارالحدیث1
احادیث معصومین علیهم السلام
1387/11/08
HAD
احادیث معصومین - دانش و دانایی
1387/11/13
HADDA
احادیث معصومین - شناخت
1387/11/13
HADSH
احادیث معصومین - دنیا
1387/11/13
HADDO
احادیث معصومین - خرد
1387/11/13
HADKH
احادیث معصومین - قرآن
1387/11/13
HADQ
احادیث معصومین - امامت
1387/11/13
HADEM
احادیث معصومین - مرگ
1387/11/13
HADM
احادیث معصومین - ایمان
1387/11/13
HADIM
احادیث معصومین - اندرز
1387/11/13
HADAN

پیامکی ، آلبوم محصولات موسسه دارالحدیث2
احادیث معصومین - دعا
1387/11/13
HADDOA
احادیث معصومین - نماز
1387/11/13
HADNA
احادیث معصومین - دل
1387/11/13
HADDEL
احادیث معصومین - هوس
1387/11/13
HADHA
احادیث معصومین - گناه
1387/11/13
HADGO
احادیث معصومین - برادر
1387/11/13
HADBA
احادیث معصومین - یاد خدا
1387/11/13
HADYAD
احادیث معصومین - تقوا
1387/11/13
HADTA
احادیث معصومین - خوبی
1387/11/13
HADKHOB
احادیث معصومین - پدر و فرزند
1387/11/13
HADPE

پیامکی ، آلبوم محصولات موسسه دارالحدیث3
احادیث معصومین محبت
1389/08/30
HADMO
احادیث معصومین ازدواج
1389/08/30
HADZ
احادیث معصومین روزی
1389/10/04
HADR
احادیث معصومین جهاد
1389/10/04
HADJA
احادیث معصومین- نبوت
1390/02/14
HADNO
امام علی علیه السلام
1392/10/01
HADM1
حضرت محمد صلی الله
1392/10/01
HADP
امام صادق علیه السلام
1392/10/01
HADM6
امام سجاد علیه السلام
1392/10/01
HADM4
امام باقر علیه السلام
1392/11/01
HADM5

پیامکی ، آلبوم محصولات موسسه دارالحدیث4
امام حسن علیه السلام
1392/11/01
HADM2
احادیث امام حسین علیه السلام
1392/11/01
HADM3
امام رضا علیه السلام
1392/11/01
HADM8
امام کاظم علیه السلام
1392/11/01
HADM7
امام عسگری علیه السلام
1392/11/01
HADM11
امام هادی علیه السلام
1392/11/01
HADM10
حدیث-معاد
1392/11/01
HADISM
حدیث-ولایت
1392/11/01
HADISV
احادیث منتخب دارالحدیث
1392/11/01
HADISD

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,960,653