خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات پیامکی ، از مولوی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از مولوی1
مثنوی مولوی
1388/11/25
MASM
دیوان جامع شمس
1389/08/30
SHAMD


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,892,250