خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات پیامکی ، از منوچهری دامغانی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از منوچهری دامغانی1
قصاید و قطعات منوچهری
1392/10/01
DAMGHANIG


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,884,746