خدمات تلفن همراه تبیان

لیست محصولات پیامکی ، از دهلوی برای اپراتورها

لیست محصولات پیامکی
نحوه فعال سازی
ایرانسل : ارسال کد از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
پیامکی ، از دهلوی1
مجنون و لیلی دهلوی
1390/06/01
DEHLM
مثنویات دهلوی
1390/06/01
DEHMAS
خسرو شیرین دهلوی
1390/06/01
DEHKH
آیینه سکندی دهلوی
1390/06/01
DEHA


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,712,894,524