خدمات ارزش افزوده
نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی
فقط مشترکین ایرانسل : ارسال کلیدواژه از طریق پیامک به شماره 8282
قیمت هر پیامک بین 350 تا 500 ریال می باشد
نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی 1
ارسال آدرس تخلف کد شبنم
6008221112
تصدیق کد شبنم
6008221111
GPSپیامکی
GPSP
تیتر روزانه مطالب بخش فرهنگ سایت تبیان
FARBA
تیتر روزانه مطالب بخش زندگی سایت تبیان
ZENBA
تیتر روزانه مطالب بخش دین سایت تبیان
DINBA
تیتر روزانه مطالب بخش جامعه سایت تبیان
JAMBA
مناقصات خدمات عمومی
MKHA
مناقصات -سایر
MSAYER
مناقصات -پزشکی
MPEZ

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی 2
مناقصات -صنایع ، مدیریت و مشاوره
MSANA
مناقصات -کشاورزی و دامپروری
MKESHA
مناقصات -شیمیایی و معدنی
MSHIM
مناقصات -نفت و گاز
MNAF
مناقصات -ایمنی و امنیتی
MEMA
مناقصات -فن آوری اطلاعات
MFANA
مناقصات -مخابرات و الکترونیک
MELEC
مناقصات -برق
MBAR
مناقصات -آبفا
MABF
مناقصات -عمران
MOMR

نمایش اطلاعات پیامکهاپیامکی ، موضوع خدمات و اطلاع رسانی 3
مناقصات -تاسیسات
MTAS
هواشناسی و ترویج کشاورزی-کرمانشاه
KESHK
کرمانشاه امروز
ET831
تبریز امروز
ET411
شیراز امروز
ET711
تیترهای روزانه مطالب سایت تبیان
TEBN
دانشنامه ای اطلاعات
TBWN
دسترسی سریع به محصولات
TEBYAN
پیام های موضوعی تبیان
TDES
دانشنامه تبیان
TDAN

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,882,963,000